Pokličite nas

+386 (0)1 729 12 76

AROS - Ekološki sistemi in rešitve
M

Vizitka

AROS d.o.o.
Janševa ulica 19
1234 Mengeš

E-mail: info@aros-eko.si

Telefon: +386 (0)1 729 12 76

Fax: +386 (0)1 729 12 77

Davčna št.: SI31792146

Matična št.: 3318133000

IBAN: SI56 0230 0025 7172 138 (NLB)

Program komunala

ODČITAVANJE IN POPIS MERILNIKOV

Izvajamo popis merilnikov za potrebe delitve stroškov ali obračuna porabe.

Popisujemo obračunske vodomere v javnih vodovodnih sistemih na način, ki je usklajen s sistemom popisa upravljalca: ročni vnos podatkov na popisne pole, elektronski popis z aplikacijo, popis z walk by/drive by sistemom ali odčitavanje stanja merilnikov s sistemom za daljinsko odčitavanje porabe.

V sklopu popisa merilnikov  smo usposobljeni tudi za preglede merilnih mest, odpravo napak in menjave merilnikov.

VODOMERNI JAŠKI

Vodomerni termo jašek je namenjen vgradnji vodomera za individualne hiše in druge manjše porabnike vode, zunaj objekta. Jašek je termično izoliran, konstrukcija pa  varuje vodomer pred zmrzaljo in omogoča enostaven dostop do vodomera.

Opremljen je z PE ali LTŽ pokrovom, odvisno od zahtev naročnika in mesta vgradnje. Pokrov se lahko enostavno zamenja in ima poseben obroč, ki zagotavlja enostavno odpiranje, ne glede na tip pokrova in način vgradnje (travna površina, asfalt, beton…).

Oprema jaška se lahko prilagodi zahtevam naročnika.

ČIŠČENJE VODOOSKRBNIH OBJEKTOV

Redno in izredno čiščenje objektov, ki so del sistemov vodooskrbe (vodohrani, črpališča, vodna zajetja in drugi vodooskrbni objekti).

Izvajamo mehansko čiščenje vodnih celic, črpališč, notranjosti objektov in strojnic po načelih HACCP sistema.

Hkrati lahko izvedemo tudi čiščenje zunanjosti: npr. pranje fasad, oken, vrat, ograj in drugih delov vodooskrbnega objekta in opravimo pregled vseh ključnih elementov objekta, ki so nujni za popolno zaščito in funkcionalnost objekta (rešetke, zračniki, iztoki…).